Chào mừng các bạn đã ghé thăm blog của tôi

Diễn đàn dành cho những người yêu công nghệ số

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

HIỂN THỊ ĐỒNG HỒ TRÊN FORM


Để hiển thị ngày giờ hệ thống trên Form main rất đơn giản. Trước tiên, bạn hãy kẻ một label có tên là L1, sau đó viết thủ tục Form_Timer(), Form_load() như sau:

Private Sub Form_Timer()
L1.Caption = "Bây giờ là " & Format(Time, "HH:MM:SS") & " ngày "& Format(Date, "DD/MM/YYYY")

End Sub

Private Sub Form_Load()
Me.TimerInterval = 100
End Sub

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét